Anunci de regata 2018

DATES:  del 15 de setembre al 28 d’octubre de 2018

 1.-REGLES

El Trofeu es regirà per:

 • Reglament de Regates a Vela – World Sailing  -2017/2019 (RRV)
 • Reglament Tècnic de Creuer i annexes.
 • Reglament RI, IRC, ORC i HN-Osiris.
 • Guia Esportiva de la FCV
 • Instruccions de Regata.
 • Anunci de Regates.

En cas de navegació nocturna, les Regles de la Part 2 del RRV es substituiran per el Reglament Internacional per a la Prevenció d’Abordatges a la Mar entre la posta i la sortida de Sol.

Per a la Classe Creuer, divisions ORC, IRC, RI i HN, seran d’aplicació els Reglaments de medició ORC, IRC, RI i HN 2018. Per les embarcacions que participin dins la classe Rally serà d’aplicació únicament el Reglament Tècnic de Creuers. En cas de discrepància entre l’Anunci de regata i les Instruccions, prevaldran les IR.

El Comitè de Regates posarà especial atenció en el compliment de les regles de seguretat, essent possible que es realitzin controls de seguretat de les embarcacions.

2.- PARTICIPANTS

Es podran inscriure TOTS els vaixells del tipus CREUER.

Els vaixells es dividiran segons el certificat de medició, creant les divisions: RI, HN, ORC, IRC vigent 2018. Les embarcacions sense ràting oficial s’englobaran dins d’una divisió Rally.

Per la Categoria Rally, l’organització assignarà un rating utilitzant el sistema de compensació HN, sense dret a reclamació.

Si en una divisió no hi ha un mínim de 3 embarcacions, l’organització podrà agrupar-les dins de la divisió Rally.

Cada divisió es dividirà en classes segons el reglament establert. Si en una classe no hi ha un mínim de 3 embarcacions, aquesta es podrà agrupar amb una altre. En qualsevol cas quedarà a criteri de l’organització.

En cas de tenir 3 o més embarcacions inscrites del mateix model, l’Organització podrà crear una classe específica per a elles, que competirà en temps real, tot i que també podrà competir dins d’una divisió si disposen d’un certificat RI, HN, ORC o IRC, però en cap cas podran competir en la divisió Rally.

Es podrà crear les diferents categories: A Dos (embarcacions amb dos tripulants), Vintage (embarcacions amb any de botadura anterior o igual a 1993), o Sense Spi (navegació sense Spi),  si dins del 1º termini establert per fer les inscripcions a la regata, hi ha un mínim de tres embarcacions en la mateixa divisió.

Una embarcació podrà participar en més d’una divisió si disposa de més d’un certificat de rating. Pero únicament podrà optar a un premi. Abans de començar la primera prova s’haurà d’identificar la divisió establerta en AR8 a la qual la embarcació vol optar a premi. Per la resta de divisions la classificació serà únicament informativa. Aquesta instrucció serà inamovible durant el transcurs de la regata. Aquesta instrucció no serà aplicació per la Categoria A Dos ni Vintage ni Sense Spi.

 3.-INSCRIPCIONS

Les inscripcions s’hauran d’efectuar a traves del formulari establert i abans del 15 de setembre de 2018.

L’organització es reserva el dret d’acceptar inscripcions fora aquest termini.

Les sol·licituds d’inscripcions que no vagin acompanyades del comprovant del pagament dels drets d’inscripció, es consideren com a no vàlides.

Els drets d’inscripció:

 • Fins el 31 d’agost: 199 €/embarcació.
 • A partir del 31 d’agost: 255 € / embarcació

Aquesta inscripció dona dret a participar a cada fase amb un una embarcació, un patró i 5 tripulants. Cada participant extra tindrà un preu de 20€/tripulant per les 4 fases.

Les embarcacions que s’inscriguin únicament en dues fases rebran una reducció d’un 30% sobre el preu d’inscripció i ho hauran de fer abans del 31 d’agost de 2018 (140€)

Pagament: transferència bancària o ingrés al compte: Club Nàutic L’Escala – Regata Interclubs Empordà – Cal indicar el Nom de l’embarcació: Banc Popular: ES25 00750944360600132584 – BIC: POPUESMMM

 4.-PROGRAMA

La distribució de les fases serà la següent:

Data Seu Oficina de Regata
15 de Setembre Empuriabrava Marina Empuriabrava
16 de Setembre Roses GEN Roses
29 de Setembre Port de la Selva CN Port de la Selva
30 de Setembre Argelès sur mer YCAR – Capitania Port Argelès
13 i 14 d’Octubre L’Escala CN L’Escala
27 i 28 d’Octubre Estartit CN Estartit

Pel dia 29 de setembre està previst una recorregut costaner entre Port de la Selva i Argelès, pel dia 30 de setembre està previst un recorregut costaner entre Argelès i Port de la Selva. Per la resta de fases els recorregut estaran descrits a els Instruccions de regata, no obstant es preveu programa de regates costeres i regates tècniques per cada fase.

Està previst un màxim de 12 proves, podent-se celebra 2 proves per dia a totes les fases. Es descartarà una prova amb 4 proves completades i 2 amb 8 proves completades.  Per la validesa del trofeus seran necessàries un mínim de 2 proves.

5.-AMARRAMENTS

Tots els vaixells amarraran ÚNICAMENT als llocs que els hagin estat adjudicats, segons una petició prèvia.

L’organització facilitarà amarador gratuït a cada fase per els vaixells participants fins a un límit de 14 nits. 

Per poder-se acollir aquesta instrucció caldrà fer-la amb el formulari que està ubicat a la web de la regata i amb una antelació mínima de 48 h. de l’arribada del vaixell.

Aquesta instrucció també s’aplica en qualsevol cas, inclús el mateix dia de la regata.  En el cas de no complir aquesta instrucció el Port de la fase podrà factura aquest servei o denegar-lo.

Per la primera fase es donarà amarrament gratuït a partir del dia 8 de setembre de 2018.

6.-PUBLICITAT

S’aplicarà l’Apèndix 1 reglamentació 20 RRV. Podrà exigir-se als participants l’exhibició de publicitat conforme a l’Apèndix 1 reglamentació 20.3.1 (d)(i). Quedant modificades totes les Regles de Classe que s’oposin a aquesta previsió.

 

7.-REGISTRE DE PARTICIPANTS

Totes les embarcacions hauran de presentar previ a la seva participació a la regata la següent documentació:

 • Fotocòpia del rebut de l’assegurança de segons Real Decret 607/1999 del 16 d’abril que inclogui explícitament la participació en regates, proves i competicions esportives.
 • Fotocòpia del certificat de navegabilitat al dia, si s’escau, en cas de no disposar-ne l’organització realitzarà el control a l’embarcació per avaluar si compleix les condicions de seguretat mínimes.
 • Certificat de ràting, si s’escau.
 • Comprovant que les tripulacions i els patrons disposen de la llicencia federativa pertinent.

Cada armador o responsable haurà de confirmar personalment la presència de la seva embarcació i signar el full de registre abans de la reunió de patrons  de cada dia de regata a l’oficina de regata i segons estableixi les Instruccions de Regata.

 8.- PREMIS

Premis de la Regata Interclubs Empordà, s’exposaran al TOA durant la primera fase un cop quedin definides les divisions i el nombre d’inscrits en cada un d’ells.

Es preveu donar premi a totes les divisions constituïdes segons AR2, seguint l’escalat següent:

 • De 2 a 3 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º classificat
 • De 2 a 5 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º i 2º classificat
 • De 2 a 8 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º i 3º classificat
 • De 2 a 12 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º, 3º i 4º classificat
 • De 2 a 15 embarcacions inscrites en una divisió premi al 1º, 2º, 3º  4º i 5º classificat

Es lliurarà trofeu al 1º classificat de les categories “A dos”, “Sense Spi”, i “Vintage” si es constitueix la categoria.

Es donarà un trofeu al Club amb més vaixells participants en totes les proves i trofeu al club millor classificat. El sistema estarà descrits a les instruccions de regata

El lliurament de guardons en un acte que es celebrarà el dia 28 d’octubre en el Club Nàutic Estartit.

9.-INSTRUCCIONS DE REGATA Estaran disponibles únicament a www.interclubsemporda.org a partir del 31 d’agost de setembre de 2018.

10.-RESPONSABILITAT

Els iots participants en aquesta regata ho fan sota la seva responsabilitat. Cap dels Clubs, entitats o persones que de qualsevol forma intervenen en l’organització i desenvolupament d’aquesta regata, assumeixen cap responsabilitat per qualsevol accident o incident, pèrdues, danys o molèsties, que es puguin originar com a conseqüència de la seva celebració.

 11.- El Comitè Organitzador es reserva el dret de modificar aquest anunci d’acord amb la Regla 89.2(a) del RRV

2 respuestas a Anunci de regata 2018

 1. Jean-Marie Sannac dijo:

  Je fais partir le règlement pour le bateau demain matin lundi de ma banque.

  bateau Impulsion first 40 rc

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *